Svenska | English

Nödlarmsenhet, PTA12

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete i frysrum är det arbetsgivarens skyldighet att installera ett godkänt innestängningslarm.
PTA12 är ett godkännt och tryggt innestängningslarm som påkallar omgivningens uppmärksamhet om man råkat bli inlåst eller skadad i ett frysrum.
Det är ufört helt i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete i frysrum.
 
Centralenheten är väl skyddad från smuts och fukt.
Den har en kraftig akustisk signal och en blinkande signal som påkallar uppmärksamhet. 
Larmsignalen aktiveras inifrån frysrummet och kan inte brytas av den nödställde.
Den ligger kvar till dess att den manuellt återställes på centralenheten, en viktig säkerhetsdetalj.

Batteridrift, med automatisk underhållsladdning vid ev. strömavbrott.

Nu även försedd med ett inbyggt temperaturlarm som aktiveras om temperaturen överstiger -10 C i mer än 60 minuter.
Sep.utgång för extern larmsignal till t.e.x. en larmcentral.

Levereras komplett med alla erforderliga montagetillbehör.

     
 

Tekniska data:
Lev.omfattn.: centralenhet , signalledning, alarmtryckknapp för aktivering.
Extern larmutgång : En potentialfri kontakt i centralenheten möjliggör.
Spänning: 220 V matning, 12 V signalledning.
Drifttid batteri, alarmläge: >6 tim
Akustisk signalstyrka: >91 dBA

Produktblad att ladda ner:
» Datablad (pdf-il)
» Installations- & bruksanvisning (pdf-fil)